Forskningsprojekt på gång

För att du ska kunna följa vad som händer med prover och data insamlat i EpiHealth kommer forskningsprojekt som beviljats uttag ur EpiHealth biobank och databas att annonseras på www.epihealth.se en månad före uttag sker.