Kommande forskningsprojekt

 

För att du ska kunna följa vad som händer med prover och data insamlat i EpiHealth kommer forskningsprojekt som beviljats uttag ur EpiHealth biobank och databas att annonseras på här en månad före uttag sker. Om du då tycker att dessa forskningsprojekt strider mot din vilja kan du naturligtvis begära ditt utträde ur EpiHealth och att dina data och prover inte fortsättningsvis används. Kontakta i så fall Malmö testcenter på 040-80945.   
 
 
 

 

Datum: 20180112-20180212 

Förekomsten av sömnproblem ökar i Sverige. Studier har tidigare visat att olika aspekter av sömn har ett samband med övervikt och kardiovaskulär sjukdom. Det också känt att såväl sömnlängd som sömnstörningar påverkar ämnesomsättningen och kan även öka risken för att utveckla vissa sjukdomar. Orsaken till detta är okänt. Vi vill nu undersöka vilka samband som finns mellan sovtid, dygnsrytmtyp, sömnstörningar och val av kost. Vidare vill vi också undersöka om sömnlängd och sömnstörningar påverkar proteiner och andra ämnen i blodet som man vet har samband med ämnesomsättning.