EpiHealth har avslutats

EpiHealth har upphört insamlingen av data och stängt deltagarrekryteringen. Sista dagen för hälsoundersökningar var 24/9 2018. Det går alltså inte längre att boka tid för hälsoundersökning!

Har du enbart fyllt i enkäten men inte genomfört hälsoundersökningen kommer ditt material inte att användas.

Dataanalyseringen fortsätter av det insamlade materialet.

Vi tackar alla deltagare för ert bidrag till studien!

Har du frågor eller funderingar, kontakta oss gärna via mail info@epihealth.se!