EpiHealth är ett forskningsprojekt som vill förbättra folkhälsan

EpiHealth (Epidemiologi för hälsa) är ett storskaligt forskningssamarbete mellan Uppsala universitet och Lunds universitet. Syftet med EpiHealth är att kartlägga orsakerna till våra vanligaste folksjukdomar som uppträder hos medelålders och äldre personer till exempel hjärt-kärlsjukdomar, benskörhet, cancer, demens, depressioner, lungsjukdomar, diabetes, fetma, smärttillstånd i leder och skelett, samt även funktionsnedsättningar och livskvalitet. Många av dessa sjukdomar är till viss del ärftliga och därför behöver vi inte bara studera miljöpåverkan och livsstilsfaktorer utan också gener för att förstå varför dessa sjukdomar uppkommer, så att vi i en framtid skall kunna förebygga och behandla dessa.

Då det rör sig om ett komplicerat samspel mellan alla dessa faktorer måste vi studera en stor mängd individer och vi planerar att undersöka 300 000 invånare i Sverige med en ålder mellan 45 och 75 år.

I april 2011 öppnade vi vårt första testcenter i centrala Uppsala och i januari 2012 öppnade EpiHealths andra testcentra i Malmö. Studieansvarig för EpiHealth vid Uppsala universitet är Professor Lars Lind och vid Lunds universitet Professor Sölve Elmståhl.

Kontaktuppgifter och vägbeskrivning till våra testcentra finns här.

 

Tillsammans kan vi finna svar på orsakerna till våra vanligaste folkhälsosjudomar

Ditt och andras deltagande i EpiHealth kan på sikt förbättra folkhälsan i Sverige och i andra länder. Om så önskas, innebär även ett deltagande i EpiHealth en genomgång av din hälsa då du erbjuds att få resultaten av vissa av de fysiska testerna som görs på testcentrat. Besök denna länk för mer information om vilka tester som görs på EpiHealth testcenter och vilka du får återkoppling på.

Att delta i EpiHealth är helt frivilligt och kan avslutas när som helst utan vidare förklaring.