I vilka biobanker lagras EpiHealths prover och vem är ansvarig

Blodprov som är tagna på EpiHealth testcenter förvaras på KI biobank i Solna. Ansvarig för biobanken är Mike Divers.