Lagrade uppgifter

Insamlade uppgifter

Dina svar på enkätfrågorna

Resultat från de fysiska mätningarna på testcentret

Blodfetter och blodglukos

Vi sparar också dina kontaktuppgifter

 

Samkörning med register och medicinska journaler

När insamlingen pågått en tid så att vi har data om tillräckligt många personer planerar vi att samköra med de offentliga register och kvalitetsregister  som finns i Sverige. Vilka register beror den aktuella forskningsfrågan. Föjande register kommer att bli aktuella för samkörning:

1. Skattemyndighetens adressregister

2. Folk- och bostadsräkningen

3. Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA)

4. Försäkringskassan

5. Utbildningsregistret (UREG)

6. Svenska flergenerationsregistret

7. Medicinska födelseregisteret (MFR)

8. Patientregistret

9. Förskrivningsregistret

10. Dödsorsaksregsitret

11. Cancerregistret

12. Öppenvårdsregistret

13. Mönstringsregistret